Anestezija

Međunarodni postupnici za anesteziju

- The use of Automated External Defibrillators
- The use of Automated External Defibrillators-post
- Adult Advanced Life Support 
- Adult Basic Life Support 
- Anaphylactic Shock Policy 
- In-hospital Resuscitation
- IPaediatric Advanced Life Support 
- Paediatric Basic Life Support
- Peri-Arrest Arrhythmias 
- Prevention of in-hospital cardiac arrest and decisions about cardiopulmonary resuscitation 


 

OPREMA ZA POTREBE ANESTEZIJE

LISTA POTREBNE OPREME


Standardni pribor

Sustav za isporuku kisika 
Sustav za nadzor rada srca 
Pulsni oksimetar 
Uređaj za mjerenje krvnog tlaka 
Oprema za pristup I.V. putu 
Odgovarajući lijekovi 
Postupak za poziv upomoć 
Upute za zahvate i postupke 
Dokumentacijski obrasci 
Oprema za hitne slučajeve (vidi dolje) 
Rukavice

 

Oprema za uspostavljanje dišnog puta


Nazofaringealni airway-i (odgovarajućih veličina) 
Orofaringealni airway-i (odgovarajućih veličina) 
Laringoskop, držač i špatule 
ET tubusi (odgovarajućih veličina) 
Stileti 
Maguilova kliješta 
Sterilni gel za podmazivanje 
Oprema za sukciju 
Kateteri za sukciju 
Izvor kisika 
Uređaj maska/samonapuhujući AMBU balon 
Maske za lice (odgovarajućih veličina)

Oprema za hitne slučajeve

Defibrilator 
I V kateteri (odgovarajućih veličina)
Poveske
Rukavice
Alkoholni brisači   
Flasteri 
šprice (odgovarajućih veličina) 
I V kateteri (braunile) 
I V tekućine

 

 

 

Lijekovi za hitne slučajeve

Izbor lijekova može varirati prema instituciji.

Izvor: Watson D. Conscious Sedation/Analgesia St. Louis: C.V. Mosby Co. (1998).


 

UPUTE ZA PERIOD NAKON OPERATIVNOG ZAHVATA 

Upute nakon operativnog zahvata
Aktivnosti
Lijekovi
Dijeta
Skrb o operativnoj rani

Moguće komplikacije ili nuspojave (zahvata, anestezije ili lijekova)

Provjera ili zahvati tijekom oporavka

Ublažavanje boli
Telefon za hitne slučajeve (operatera i bolničkog odjela)
 

Razlozi za obavještavanje operatera

Stalna mučnina/povraćanje
Krvarenje
Temperatura (obično > 38,3 º C)
Trajna nekontrolirana bol
Prekomjerno crvenilo ili drenaža iz operativne rane
Zadržavanje urina

 

Postupnici za anesteziju u Poliklinici Klapan Medical Group

 

MONITORIRANA BUDNA SEDACIJA (MBS)

(Poliklinika Klapan Medical Group)
Autor: Prim. dr. sc. MLADEN ZEMBA, dr. med.

 

Priprema 
Prije zahvata, anesteziolog će obaviti razgovor s pacijentom o općem stanju njegovog zdravlja. Informacije se odnose na trenutno stanje bolesti, lijekove, alergije i povijest bolesti s posebnim osvrtom na podatke o ranijim operativnim zahvatima i anesteziji. Starija medicinska dokumentacija se treba pregledati, a dodatne laboratorijske pretrage mogu biti potrebne.  Upute o uzimanju lijekova, i upute o ograničenju uzimanja hrane i pića prije zahvata se takođe daju u to vrijeme.

 

Što se može očekivati za vrijeme operativnog zahvata 
Na dan operativnog zahvata, pacijentu će se postaviti venska linija kroz koju će se davati lijekovi. Anesteziolog može dati pacijentu sedative prije ulaska u operacijsku dvoranu. U operacijskoj dvorani, postavit će se monitoring na pacijenta za mjerenje vitalnih znaka koji uključuju tlak krvi, frekvenciju rada srca i ritam, oksigenaciju i respiraciju. Nakon toga se primjenjuju sedativi i zahvat počinje. Anesteziološki lijekovi uglavnom uključuju sedative za ublažavanje straha i amneziju, opioide i lokalne anestetike koji ublažavaju bol, i antiemetike za suzbijanje mučnine i povraćanja. Drugi lijekovi potrebni za tretiranje bilo kojeg postojećeg medicinskog stanja npr. Dijabetesa ili visokog krvnog tlaka se također mogu dati. Ovisno o vrsti zahvata i medicinskom stanju pacijenta, anesteziolog će izabrati odgovarajuće lijekove. Lokalni anestetici se daju često kao lokalna injekcija ili kao blok živaca od strane operatera. Kada se koristi s lokalnom anestezijom, utrnulost kirurškog polja ostvarena injekcijom je glavni put ublažavanja boli. MBS se može kretati od blage sedacije do dubljeg sna. Pacijent se može ili ne mora probuditi s vremena na vrijeme za vrijeme zahvata kada se stimulira. Može se sjećati ili ne događaja ali se mora osjećati ugodno za vrijeme zahvata. Sedativi i analgetici mogu činiti pacijenta sanjivim i mogu usporiti njegovo disanje. Da bi osigurao sigurnost i udobnost pacijentu, anesteziolog kontinuirano nadzire vitalne znake pacijenta i njegov verbalni odgovor za vrijeme zahvata.  Nuspojave anestetskih lijekova na koje treba paziti su produžena sedacija, uznemirenost, smetenost, mučnina, povraćanje i depresija disanja.

 

Kraj zahvata i otpuštanje iz poliklinike
Po završetku zahvata, pacijent se treba lagano probuditi i smješta se u sobu za operirane bolesnike. Tamo se nalazi 30 minuta ili duže, a osoblje Poliklinike ga trajno nadzire zbog mogućih rezidualnih učinka anestetika.  Pacijent se otpušta kada se njegovo funkcioniranje vrati na razinu prije sedacije. Da bi mogao biti otpušten kući, mora biti stabilan, treba uzeti prvu tekućinu, mokriti, i funkcionirati bez pomoći.  Kako je pacijent dobivao sedativne lijekove, savjetuje mu se da ne koristi nikakve strojeve, ne ide na posao, ne donosi velike odluke, ne potpisuje dokumente, i ne pije alkohol ostatak dana u kojem je bio operiran.  Osim toga, mora imati nekoga tko će mu pomoći u odlasku kući i paziti na preostale sedativne učinke lijekova ili neočekivane probleme. Jasne, pisane instrukcije i broj telefona Poliklinike daju se pacijentu pri otpustu nakon operacije.

 

Zaključak
MBS osigurava sigurnu sedaciju pacijenatima koji se podvrgavaju neugodnim i manjim operativnim zahvatama.  Kao i kod bilo koje druge vrste anestezije, pacijent  treba biti jednako brižljivo procjenjivan i monitoriran prije, za vrijeme i nakon zahvata da bi se osigurala njegova sigurnost i udobnost. Pacijent se brzo oporavlja od MBS što omogućuje pravovremeno otpuštanje. Ukoliko pacijent ima pitanja koja se tiču skrbi za vrijeme MBS, ne treba se ustručavati da ih raspravi sa anesteziologom.