Novosti

GODIŠNJA NAGRADA EUROPEAN MEDICAL ASSOCIATION (EMA) I EUROPEAN BUSSINESS ASSEMBLY (EBA), "ROSE OF PARACELSUS ANNUAL AWARD" ZA "BEST MEDICAL PRACTICE" 2017-2018.

European Medical Association (EMA) i European Bussiness Assembly (EBA) su dodijelile prestižnu godišnju nagradu izvrsnosti "Rose of Paracelsus Award" za najboljeg liječnika i najbollju medicinksu praksu za razdoblje od 2017-2018 godine. Nagrada je uručena profesoru Ivici Klapanu i Poliklinici Klapan Medical Group, Zagreb, Hrvatska, EU, u Londonu, UK, 22. studenog 2017. godine.

* EUROPEAN RHINOLOGIC SOCIETY (ERS )-SOCIETY INFORMATION (2014)
* EUROPSKO RINOLOŠKO DRUŠTVO (ERS)-ERS INFORMACIJE (2014)

(www.europeanrhinologicsociety.org/society_information.php) - "Profesor Ivica Klapan, Hrvatska, EU, dao je značajan doprinos razvoju navigacijske kirurgije nosa i sinusa i kompjutorom asistirane kirurgije nosa i sinusa"

* PRIZNANJE ZA IZVRSNOST - ODABRALI PACIJENTI (2014, 2015, 2016, 2017). Nakon analize nekoliko desetaka tisuća ocjena i komentara, portal www.najdoktor.com je objavio popis liječnika i stomatologa koje su pacijenti, posjetitelji www stranica ovog portala, preporučili i najviše ocijenili. Na popis su uvršteni liječnici i somatolozi koji imaju prosječnu ocjenu najmanje 4,0 ili veću, na skali od 1-5, te koji imaju najmanje 10 ocjena pacijenata, te pretežno pozitivne i konstruktivne komentare. "Sukladno postavljenim kriterijima, provedenoj analizi ocjena i komentara o svim doktorima (liječnicima) u Republici Hrvatskoj, koji se nalaze na portalu www.najdoktor.com, prof.dr.sc. Ivica Klapan je izabran za jednog od najboljih doktora prema izboru pacijenata, a ujedno i kao najbolji otorinolaringolog-kirurg glave i vrata u 2014., 2015., 2016. i 2017. godini. Lista svih izabranih doktora može se vidjeti na: http://najdoktor.com/najbolji-lijecnici-po-preporukama-pacijenata/a223#&panel1-2"


I. PREDAVANJA (2010-2013)

I. I. 1. CROATIAN RHINOLOGIC CONGRESS, ZAGREB, HRVATSKA (Veljača, 2010.)
OKRUGLI STOL (Prof. Klapan/pozvani predavač/tajnik kongresa/voditelj): Computer Assisted Surgery (CAS)

I.II. 23. EUROPSKI RINOLOŠKI KONGRES I 29. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O UPALAMA I RINO-ALERGIJI, GENEVE, ŠVICARSKA (Lipanj 2010) (Prof. Klapan/faculty/pozvani predavač))
23. Congress of the European Rhinologic Society, and the 29th International Symposium on Infection and Allergy of the Nose (ERS & ISIAN)

I. III. 2. CROATIAN RHINOLOGIC CONGRESS, ZAGREB, HRVATSKA (Veljača, 2012.)
OKRUGLI STOL (Prof. Klapan/pozvani predavač/tajnik kongresa/voditelj): 3D-Navigation-Compuiter Assisted Surgery in Rhinology (3D-navigation-CAS)

I.IV. 24. EUROPSKI RINOLOŠKI KONGRES I 30. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O UPALAMA I RINO-ALERGIJI, TOULOUSE, FRANCUSKA (Lipanj 2012)
24th European Rhino Congress (ERS & ISIAN) (Prof. Klapan/faculty/invited speaker/predsjednik ERS simpozija)

I.V. 2. KONGRES EUROPSKE AKADEMIJE ZA OTORINOLARINGOLOGIJU-KIRURGIJU GLAVE I VRATA/CE-ORL, NICA, FRANCUSKA (Travanj 2013)
2nd European Academy of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery and 2nd CE-ORL (Prof. Klapan/faculty/invited speaker/voditelj instrukcijskog kirurškog tečaja)
INSTRUKCIJSKI KIRURŠKI TEČAJ (Prof. Klapan/voditelj): Computer integrated surgery (CIS) with application of advanced virtual reality (VR) techniques in interactive virtual rhinoendoscopy/virtual surgery (VS)/navigation operation systems (CAS)
FORUM (Prof. Klapan/panelist): ROBOTIC SURGERY


II. PREDAVANJA (2014-2016)

II. I. 3. CROATIAN RHINOLOGIC CONGRESS, ZAGREB, HRVATSKA (Veljača, 2014.)
http://www.3rhinocongress.org/programme.asp
1. OKRUGLI STOL (Prof. Klapan/pozvani predavač/tajnik kongresa/voditelj): CAS - Virtual reality and 3D-navigation operating planning systems in rhino environments

II. II. CORLAS 2014 - COLLEGIUM OTORHINOLARYNGOLOGICUM AMICITIAE SACRUM, ISTANBUL, TURSKA(Kolovoz 2014)
http://www.collegium2014.com
1. OKRUGLI STOL- RINOLOGIJA (Prof. Klapan/pozvani predavač): Virtual reality (VR) and 3D-navigation-CAS

II. III. ISIAN-IRS-PARS - International Society of Infection and Alergy of the Nose, Internatioanl Rhinology Society and Pan Arab Rhinology Society, 2014, DUBAI, UAE (Studeni, 2014) http://isian-irs-pars2014.org
(Prof. Klapan, faculty, pozvani predavač)

II. IV. 4. CROATIAN RHINOLOGIC CONGRESS, ZAGREB, HRVATSKA (Veljača, 2016.)
1. OKRUGLI STOL (Prof. Klapan/moderator/pozvani predavač/tajnik kongresa): ESS (Endoscopic sinus surgery)

IV.I. POZVANA PREDAVANJA (2017)
1. Prof. Klapan / Honorable Speaker, Global Conference on Otolaryngology, March, 2017 Dubai, UAE
2. Prof. Klapan / Član / Organizing Committee ENT 2016,  International Conference on Ear, Nose and Throat Disorders (ENT Conference 2017) Kuala Lumpur, Malaysia, July, 2017
3. 5th International Conference on Otorhinolaryngology, August, 2017 London, UK
4. Prof. Klapan / Invited Speaker, Rhinology World Congress , "New Technology in Rhinology""New Technology in Rhinology""New Technology in Rhinology", August 2017, Hong Kong
5. Prof. Klapan / workshop and symposium presentation, Global Surgeons Meet" to be held during October, 2017 at France, Paris
6. Prof. Klapan / Invited Honorable Speaker, International Conference on "Head and Neck: The Multidisciplinary Approach, Dubai, December UAE

IV.II. POZVANA PREDAVANJA (2018)
1. Prof. Klapan / član organizacijskog odbora kongresa / pozvani predavač / član uredničkog kolegija / za sve znanstvene časopise povezane s kongresom (2018): ENT Conference 2018; Breakthrough to Excellence in ENT Treatment, Dubai, UAE, April, 2018
2. Prof. Klapan / Organizing Committee Member / Invited Speaker and Editorial Board Member / Conference Related Journals (2018): ENT Conference 2018; Breakthrough to Excellence in ENT Treatment,Osaka, Japan, May, 2018
3. Prof. Klapan / Honorable Speaker, "EURO-SURGERY-2018", August, 2018, Prague, Czech Republic
4. Prof. Klapan / Honorable Speaker,  "3rd European Otolaryngology-ENT Surgery Conference", October, 2018, London, UK.
5. Prof. Klapan / član organizacijskog odbora kongresa / pozvani predavač: 8th International Conference on Otorhinolaryngology; Otorhinolaryngology: Modern Innovations and Clinical Aspects, October, 2018 Rome, Italy 
6. Prof. Klapan / Invited Honorable Speaker, International Conference on "Head and Neck: The Multidisciplinary Approach, Dubai, December UAE

IV.III. POZVANA PREDAVANJA (2019)    
1. Prof. Klapan / Invited speaker, "EURO-SURGERY-2019" March 2019,  Budapest, Hungary
2. Prof. Klapan / Honorable speaker, "2nd Edition of European Conference on Otolaryngology, ENT Conference", May, 2019 Singapore
3. Prof. Klapan / Honorable Speaker, Workshop Chairman,  European conference on Ears, Nose and Throat Disorder 2019" Stockholm, Sweden,  May, 2019
4. Prof. Klapan / Invited speaker, 3rd World Congress on Surgery & Anesthesia, June, 2019 Berlin, Germany
5. Prof. Klapan / Invited speaker, Collegium ORL Amicitiae sacrum Annual Meeting, August, 2019, Bern, Switzerland   6. Prof. Klapan / Organization Committe Member and Plenary Invited  Speaker, Global Conference on Surgery and Anaesthesia", Dubai, UAE, October 2019   7. Prof. Klapan / Honorable Speaker/Organising Committe Member, "Otolaryngology-2019, 3rd Global Summit on Otolaryngology 2019", November 2019, Amsterdam, Netherland  
8. Prof. Klapan / Keynote Plenary Speaker, 9th International Conferrence on Otolaryngology, October 2019, Tokyo, Japan  

IV.IV. POZVANA PREDAVANJA (2020)  
1.  Prof. Klapan / Invited speaker, Organization Committe Member,  Worlod Congress on Otology, Rhinology & Laryngology , March, 2020, Dubai, UAE

2. Prof. Klapan / Keynote speaker, Organization Committe Member,  Dissseminating Advance Research and Innovative Tectnology in the Field of Surgery, April, 2020, Amsterdam, Netherlands

V. PRIMJENA NOVIH TEHNIKA U KIRURGIJI GLAVE I VRATA (prof.dr. I. Klapan, primjeri operacija; 2000-2018)

NAPREDNE 3D-NAVIGACIJSKE-KOMPJUTORIZIRANE OPERACIJE NOSA, SINUSA, ORBITE I BAZE LUBANJE (PRIMJENA KOMPJUTORIZIRANIH "RP-MODELA" GLAVE BOLESNIKA TIJEKOM OPERACIJE, U REALNOM VREMENU): IZBOR OPERACIJA
V.I. * Tm. nosa, paranazalnih sinusa, baze lubanje, epifainksa/orofarinksa
Navigacijska-3D-CA-RP-FESS-operacija nosa, sinusa i baze lubanje

V.II. * Tm. maksilarnog sinusa, kronične promjene sluznice nosa i paranazalnih sinusa
Navigacijska-3D-CA-RP-FESS-operacija nosa i sinusa

V.III. * Meningokela frontalnog sinusa. Kronični purulentni polisunusitis (lijevostrani frontalni, ant/post etmoidini i maksilarni sinus)
Navigacijska-3D-CA-RP-FESS-operacija nosa, sinusa i baze lubanje

V.IV. * Tm. orbite i ant/post etmoidnih celula (sinusa). Destrukcija/konzumacija laminae papiraceae desnostrane orbite, dislokacija istostrane očne jabučice, medijalnog i lateralnog m. rectusa i očnog živca
Navigacijska-3D-CA-RP-FESS-operacija nosa, sinusa, orbite i baze lubanje


VI. OBJAVLJENE PUBLIKACIJE DJELATNIKA/KONZULTANATA POLIKLINIKE KLAPAN MEDICAL GROUP (2011-2018)

VI.I. KNJIGA "VIRTUAL REALITY" (APLIKACIJE U MEDICINI) (2011)

Klapan Ivica
et al. Application of Advanced Virtual Reality and 3D Computer Assisted Technologies in Computer Assisted Surgery and Tele-3D-computer Assisted Surgery in Rhinology , Book "Virtual Reality" (ed. J.J. Kim) pgs 291-325, ISBN 978-953-307-518-1, Intech (published by), 2011. (The permanent web address of our chapter can be reached by clicking on the link http://www.intechopen.com/articles/show/title/application-of-advanced-virtual-reality-and-3d-computer-assisted-technologies-in-computer-assisted-s)
Paper/title: "Klapan, I: Application of Advanced Virtual Reality and 3D Computer Assisted Technologies in Computer Assisted Surgery and Tele-3D-Computer Assisted Surgery in Rhinology" (BOOK TITLE: Virtual Reality) has been downloaded 4000 times to April 21, 2017.
"Such readership results demonstrate some very important factors about the reach and usage of this InTechOpen published research: a) more than 4000 researchers worldwide read, downloaded and interacted with your published content, b) this achievement demonstrates the influence your research has had within the scientific community, and c) researchers from all over the world have been able to connect with your research to obtain relevant information to further develop their own research projects (InTechOpen Book Stats;
http://www.intechopen.com)".

VI.II. ZNANSTVENI RADOVI DJELATNIKA POLIKLINIKE (2015-2018)
 

  1. Raos P, Klapan I, Galeta T. Additive Manufacturing of Medical Models - Applications in Rhinology. Collegium Antropol 2015;39(3):667-73 (ISSN 0350-6134) (CC)
  2. Klapan I, Raos P, Galeta T, Kubat G. Virtual reality in rhinology – a new dimension of clinical experience. Ear Nose Throat. 2016; 95(7): 23-28 (CC
  3. Klapan I, Duspara A, Majhen Z, Benić I, Kostelac M, Kubat G, Berlengi N. What is the future of minimally invasive surgery in rhinology: marker-based virtual reality simulation with touch free surgeon's commands, 3D-surgical navigation with additional remote visualization in the operating room, or ...?Frontiers in Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2017; 1(1): 1-7 
  4. Klapan I, Duspara A, Majhen Z, Benić I, Kostelac M, Kubat G, Berlengi N, Zemba M, Žagar M. What is the future of minimally invasive sinus surgery: computer assisted navigation, 3D-surgical planner, augmented reality in the operating room with 'in the air' surgeon's commands as a "biomechanics" of the new era in personalized contactless hand-gesture noninvasive surgeon-computer interaction? J Scientific Technical Research 2019; 19(5):14678-14685. 
  5. Klapan I, Duspara A, Majhen Z, Benić I, Trampuš Z, Žagar M, Kubat G, Berlengi N, Zemba M, Klapan L, Ešler M. Do we really need a new innovative navigation-non-invasive on the fly gesture-controlled incisionless surgery? J Scientific Technical Research 2019; 20(5): 15394-15404. 
  6. Klapan I, Majhen Z, Žagar M, Klapan L, Trampuš Z, Berlengi N, Zemba M, Ljubičić A. Utilization of 3-D medeical imaging and touch-free navigation in endoscopic surgery: does our current technologic advancement represent the future in innovative contactless noninvasive surgery in rhinology? What is next? J Scientific Technical Research  2019 (accepted for publication)