Autorski tekstovi liječnika Poliklinike KMG/objavljeni u knjigama