Interna medicina

  1. Prvi pregled (status), anamneza,
  2. Interpretacija nalaza/pretraga, auskultacija, mjerenje krvnog tlaka/RR,
  3. Terapija, izdavanje medicinske dokumentacije, konzultacijsko mišljenje
  4. Kontrolni pregled
  5. EKG (12-kanalni), interpretacija nalaza