III. Navigacijska-3D-CA-RP-FESS operacija nosa, sinusa i baze lubanje

3D-CA (assisted)-navigation surgery-FESS-of the nose, paranasal sinuses and the scull base, with the use of computer assisted (CA)-RP (rapid prototyping) models (3D-CA-RP-FESS)
 
Dg. Rhinosinuitis chronica purulenta (frontalis, ethmoidalis ant/post et maxillaris lateris sinistri; meningocele sinus frontalis lateris sinistri susp.). Hypertrophia tertiae partis intermediae conhae nasalis inferioris lateris dextri et hypertrophia mucosae poli anterioris et caudae conhae nasalis inferioris lateris sinistri. 
Op.: Operatio sinus paranasales lateris sinistri per viam 3D-CAS-endoscopicam (3D-CA-FESS). Turbinotomia conharum nasalis inferioris bilateralis / diminuitio (tertiae partis intermediae) mucosae conharum nasalis inferioris bilateralis.

 
Primjena minimalno invazivnih kirurških metoda kao što su FESS i/ili tele-FESS, nametnula je potrebu za što je moguće pouzdanijim prijeoperacijskim prikazivanjem prostornih anatomskih odnosa u dotičnoj regiji. U području paranazalnih sinusa takav je prikaz od velikog značenja za kirurga ili tele-eksperta kirurga zbog blizine intrakranijskih struktura i ograničenog pregleda operacijskog polja, što otežava prostornu orijentaciju za vrijeme operacijskog zahvata.
 
Dijagnoza mora uključiti preciznu MSCT-dijagnostiku u aksijalnim, sagitalnim i koronalnim presjecima, te precizno slijedeći ove kriterije, različita tkiva različite transparancije i gustoće mogu se sasvim dobro razlikovati (naknadna precizna diferencijalna kolorifikacija različitih tkiva). Mogućnost pravovaljane ne-invazivne vizualizacije veoma gracilnih anatomskih i patoloških struktura, uporabom 3D-CAS dijagnostike i/ili intraoperativne navigacije, omogućuje nam da primjenimo naprednu tehniku u prijeoperacijskoj evaluaciji statusa bolesnika, te da na taj način minimiziramo rizik intraoperacijskih komplikacija. Sve se to može postići korištenjem virtualne endoskopije i/ili virtualne kirurgije (VE, VS) ili virtualne dijagnostike (VD). Očekivana dobrobit ovog pristupa manifestira se u primjerenom modu MSCT-skeniranja glave bolesnika. Ova 3D-rekonstrukcijska izrada 3D modela glave bolesnika time postaje rutinska prijeoperacijska procedura (kao što je npr. U Poliklinici Klapan Medical Group, Zagreb, Republika Hrvatska), omogućujući nadasve precizan prikaz regija od interesa, transpozicijom tzv. “image pixel to contour pixel”.

 


Slika 1. RP-model (stražnji pogled) na patološko tkivo i paranazalne sinuse. 
Prikazan je (prostorno) upalni proces cjelovito položenih svih lijevostranih 
paranazalnih sinusa (kronični mukopurulentni rinosinusitis; empijem) 
sa urednom transparencijom svih desnostranih sinusnih anatomskih 
prostora (frontalni sinus, anteriorne i posteriorne etmoidne celule i maksilarni sinus)


Slika 2. Veoma je jednostavno primijeniti minimalno invazivni terapijski pristup u svim prikazanim sinusnim prostorima, imajući na umu sigurnost pacijenta, kao i izvedivost same operacije (nekiloko sati nakon operacije bolesnik je bio na kućnoj njezi, uz veoma brzi oporavak nakon samog zahvata (3 dana)

 Slika 3. MSCT nosa i paranazalnih sinusa, prije operacije (1. red), i MRI nosa i sinusa poslije operacije (2. red)
 Slika 4. Primjena 3D-kompjutorizirane-navigacijske-endoskopske-kirurgije nosa i sinusa (tijekom operacije; 3D-CA-FESS) sa virtualnom endoskopijom (3D-CA-VE-FESS), iskazuje značajne prednosti u usporedbi sa, sada već "standardnom" endoskopskom (FESS) kirurgijom sinusa, u pogledu veće sigurnosti i uspješnosti operacije, minucioznosti zahvata, brže izvedbe same operacije, kao i financijskih ušteda za zdravstveni sustav te samu medicinsku instituciju koja provodi liječenja bolesnika