Pitanje 9

Pitanje

Prijatelji me savjetuju da promjene na svom licu, nastale tijekom godina riješim inejkcijama Botoxa. Čula sam za oprečne savjete za ovaj retman, kao i za nedavnih 15-ak smrtnih slučajeva u EU nakon ove terapije. Možete li mi objasniti o čemu se zapravo radi? 

Odgovor

Pod komercijalnim nazivom Botox, podrazumijeva se toksin koji proizvodi bakterija Clostridium botulinum, koja uzrokuje npr. opasna trovanja hranom (botulizam). Djelovanjem ovog toksina se blokira u živčanom sustavu lučenje tvari acetilkolina, koji je važan u prenošenju signala između živčanih stanica međusobno i živčanih stanica i mišića. Starenje kože je karakterizirano pojavom bora i brazdi. Jednim dijelom one nastaju i zbog hipertrofije mimičnih mišića i njihove hiperfunkcionalnosti, što se može reducirati djelovanjem Botoxa. Efekt injiciranog toksina počinje otprilike 1-2 dana nakon aplikacije, a maksimum se postiže za otprilike tjedan dana. Učinak traje otprilike 3-6 mjeseci i nako toga postupno slabi. Komplikacije su minimalno stvaranje ožiljaka i eventualna pojava sitnih krvnih podljeva na mjestu aplikacije. Botulinum toksin se pokazao učinkovitim u reduciranju vodoravnih bora na području čela. Jedna od češćih razloga aplikacije su i bore na području donjeg dijela čela, između očiju (glabela). Starenje i djelovanje sunca također često uzrokuje boranje na području lateralnog (vanjskog) očnog kuta. Kod ove lokalizacije treba biti oprezan zbog mogućnosti spuštanja očne vjeđe i pojave dvoslika u slučaju prevelike doze. Postoji čitav niz drugih indikacija za upotrebu Botoxa na licu i vratu. Kontraindikacije za primjenu su prijašnje alergijske reakcije na njega, trudnoća i dojenje. Potreban je oprez kod pacijenata koji imaju neku od tzv. neuromuskularnih bolesti ( npr. mijasteniu). Primjena botoxa nije svakako bezazlna, može upriličiti kod nestručne primjene prolazne () ali i trajne tegobe (paraliza mimične muskulature lica poslije primjene u u ovoj regiji). Istina je da su pacijenti koji dolaze u našu privatnu polikliniku veoma informirani, nerijetko traže zamjenske preparate koji bi mogli približno ili u cijelosti riješiti estetske korekcije na njihovom licu (npr. hijaluronska kiselina). Dužni smo prije svake primjene bilo kojeg preparata svakom pacijentu detaljno obrazložiti sve argumente za i protiv (pro et contra) svakog tretmana (bez obzira da li sam pacijent inzistira na bilo kojem od tretmana).