Plastična kirurgija

 

KIRURGIJA – REKONSTRUKCIJSKA KIRURGIJA

Kirurgija kože i mekih tkiva
 

 1. Ekscizijska biopsija kožnog tumora
 2. Incizijska biopsija tumora kože
 3. Zatvaranje kožnog defekta direktnim šavom
 4. Zatvaranje kožnog defekta lokalnim režnjem
 5. Zatvaranje kožnog defekta transplantatom kože
 6. Primarna kirurška obrada kožne rane
 7. Primarna kirurška obrada duboke rane
 8. Ekstirpacijska biopsija mekotkivnog tumora
 9. Incizijska biopsija mekotkivnog tumora
 10. Ekstrakcija stranog tijela
 11. Kirurška revizija ožiljka

 

Ostali kirurški-rekonstrukcijski zahvati i tretmani

 1. Rekonstrukcijska korektivna operacija uški
 2. Revizija otoplastike
 3. Rekonstrukcijska operacija perforacije nosnog septuma 
 4. Revizija operacije perforacije nosnog septuma
 5. Rekonstrukcijska operacija nosne piramide/rinoplastika (zatvorene i otvorene tehnike)
 6. Revizija rekonstrukcijske operacije nosne piramide
 7. Rekonstrukcijska operacija različitih defekata nosne piramide (npr. ugradnja heterotransplantata Porex®, USA) (cijena inplantata nije uračunata) 
 8. Izdavanje medicinske dokumentacije i konzultacijskog mišljenja
 9. Kompjutorizirana 3D animacija glave za potrebe rekonstrukcijskih operacija