Prof. dr. sc. Smiljana Štajner Katušić, dr.med.

Prof. dr. sc. Smiljana Štajner Katušić, dr.med.

Prof. dr. sci Smiljana Štajner Katušić dr. med.

Znanstveni savjetnik, primarius, izvanredni profesor otorinolarigologije-kirurgije glave i vrata, fonijatar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Specijalizacija i subspecijalizacija Klinika za otorinolarigologiju i  kirurgiju glave i vrata KBC Sestre milosrdnice Zagreb,Republika Hrvatska, EU;Royal National Hospital The Institut of Laryngology et Otology, London, GB, EU i AKH Beč, Austrija, EU.

Kvalifikacijski radovi:
Magistarski rad:Nova metoda proučavanja patologije larinksa i hipofarinksa .
Doktorska disertacija: Prilog proučavanju karcinoma larinksa s posebnim osvrtom na supraglotis

Dijagnostički stručni  i znanstveni interes:fonijatrija,dijagnostika i liječenje  promuklosti,endoskopija grkljana  i dijagnostika promjena na  glasiljkama, laringovideostroboskopija, akustička analiza glasa, endoskopija  i dijagnostika uha, nosa,usne šupljine,nosnog ždrijela te   ždrijela i  grkljana u svim dobnim skupinama i u  govornih profesionalaca.Higijena glasa i  govora.Pregled glasiljki prije bilo kojeg operativnog zahvata u općoj anesteziji.Rano prepoznavanje bolesti grkljana i  ždrijela  i ostalih  područja glave i vrata   kod endoskopije cijelog ORL područja.

Dužnosti i funkcije:
Izvanredni profesor otorinoloaringologije i kirugiije glave i vrata,Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska, EU,
Pročelni, Referentni centar za komunikacijske bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske,
Pročelnik, Fonijatrija, Klinika za ORL i kirugiju glave i vrata KBC  „Sestre milosrdnice“, Zagreb, Republika Hrvatska, EU,
Voditelj, kolegij „Fonijatrija“ na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Član uredničkog kolegija, časopis „Symposia Otorinolarigologia“,
VD pročelnika ORL poliklinike Klinike za ORL i kirugiju glave i vrata KBC „Sestre milosrdnice“, Zagreb, Republika Hrvatska, EU,
Dopredsjednik Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju.

Pohađala je osnovnu i jezičnu gimnaziju u Zagrebu. Maturirala u BerkrshireSchool Messecusets, MA, USA.Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski studij iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanja su  provedena u Institutu za Laringologiju i Otologiju u Londonu i KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Specijalistički ispit iza Otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata  položila je  na Klinici za ORL i kirugiju glave i vrata KBC Zagreb.
Kao ORL specijalizant, specijalist i  specijalist  uže specijalizacije iz fonijatrije radila jena  Klinici za  ORL  i kirugiju glave i vrata KBC „Sestre milosrdnice“ na  odjelu opće ORL, te kao vršitelj dužnosti voditelja   u ORL poliklinici i zadnje 23 godina kao pročelnik„Fonijatrije“. Danas radi u Poliklinici Klapan Medical Group, Ilica 191A,Zagreb.

Isticala  se stručnoj,znanstvenoj i   nastavnoj djelatnosti na Klinici za  ORL i kirugiju glave i vrata KBC Sestre milosrdnice.  U stručnom radu, znanstvenim istraživanjima  i nastavi je osobito bila aktivna u laringologiji i fonijatriji. Sudjelovala  u izobrazbi specijalizanata kao voditelj  kolokvija  iz  fonijatrije i propedeutike  u edukaciji specijalizanata iz otorinolaringologije na Klinici za ORL  i kirugiju glave i vrata. Također je sudjelovala  u izobrazbi stažista, medicinskih sestara, logopeda i fonetičara. Mentor je brojnih izrađenih diplomskih radova na Medicinskom fakultetu i  diplomskih radova u Školi za više medicinske sestre kao i magistarskih radova.  Predavač  je u poslijediplomskoj nastavi iz otorinolaringologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj je kolegija Fonijatrije, a predaje na kolegiju „Laringologija“. Predavala je  u poslijediplomskoj nastavi „Zaštite majke i djeteta“, „Školske medicine“ i „Onkologije“.

Kao voditelj kolegija iz Fonijatrije na poslijediplomskom studiju iz otorinolaringologije za potrebe svog kolegija napisala je i izdala knjigu “Glas i govor nakon totalne laringektomije”.Ponudila je i izborni  kolegij „Glas i govor nakon totalne laringektomije“ za potrebe  nastave za studente medicine Sveučilišta u Zagrebu.  Svojim prilozima iz rinologije, fonijatrije i laringologije sudjelovala je kao koautor u izradi više  udžbenika iz dodiplomske nastave za studente Medicinskog  i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavala je u dodiplomskoj nastavi u Kolegiju „Fonetika“ za predmet „Laringologija“, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godinama  je  vodila   vježbe za studente fonetike na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata. Bila je član  više komisija za ocjenu i obranu doktorata iz područja fonetike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ispitivač je na ispitima Ministarstva zdravstva za uže područje iz fonijatrije. Recenzent je znanstvenih  projekata Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

U poslijediplomskoj nastavi predaje područje tematske cjeline iz „Fonijatrije“, uvodi redovne video prezentacije dijagnostike i liječenja  glasiljki iz vlastitog kliničkog materijala. U nastavi iz fonijatrije u dijagnostičkoj prezentaciji uvela je multimedijski prikaz laringoskopije i laringostroboskopije, praćene zvučnim efektima za upoznavanje patoloških stanja u glasu i govoru u fonijatriji.  Uvodi prezentaciju patoloških promjena glasa snimljenih izravno od bolesnika u uvjetima tihe komore.

Smiljana Štajner-Katušić član je Katedre za otorinolaringologiju s audiologijom i fonijatrijom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od ožujka 1993. godine. Izabrana je za u status izvanrednog profesora  na istoj Katedri.  

Aktivna u znanstvenom i stručnom radu. U tijeku specijalizacije iz otorinolaringologije provela je godinu dana u poznatom The Institute of Laryngology and Otology u Londonu, GB, gdje je aktivno sudjelovala u znanstvenom i stručnom radu (operacijski program i ambulantni rad) ovog svjetski poznatog centra. Tijekom 15 godina  dva puta godišnje boravila je na znanstvenom i stručnom usavršavanju na AKH Klinici u Beču, na Odjelu za fonijatriju. Završila je 35 tečajeva poslijediplomskog usavršavanja u tijeku kliničke karijere. 

Rezultate svoje znanstvene i stručne djelatnosti pristupnica je objavila u 119 publiciranih radova, uglavnom  u indeksiranim časopisima, razvrstanim u velik broj znanstvenih radova, stručnih radova i nastavnih tekstova.Većina objavljenih publikacija su iz područja fonijatrije i laringologije.  Ima  73 citata i brojne  radove objavljene u časopisima koji su indeksirani u sekundarnim publikacijama. Svoja istraživanja i stručna postignuća prezentirala je na brojnim međunarodnim kongresima i u mnogim nastupima  u nacionalnim kongresima. Područje njezina  stručnog i znanstvenog interesa je dijagnostika i liječenje  u fonijatriji i laringologiji. 
Uvela je analizu preparata larinksa nakon operativnog zahvata totalne laringektomije za analizu ocjene uspjeha resekcije karcinoma larinksa. Ove rezove je u interdisciplinarnom radu na Konferenciji za tumore glave i vrata komparirala sa slojevima CT-a larinksa. Prije 23 godina na Klinici je osnovala fonijatrijsku ambulantu i uvela metodu objektivnog funkcijskog snimanja glasa u fonijatriji kao i laringovideostroboskopsko objektivno snimanje glasiljki. Na Klinici je razvila suradnju s logopedima u govornoj rehabilitaciji bolesnika nakon operacije larinksa. 

U mnogim je organizacionim odborima  znanstveno-istraživačkih skupova, te u uredništvu stručnog časopisa iz otorinolaringologije . Aktivan je istraživač u osam znanstveno-istraživačkih projekata,a 23 godine voditelj je  znanstveno-istraživačkih projekata Ministrastva znanosti i tehnologije  Republike Hrvatske . U stručnom radu postigla je naziv primarijusa, a odobrena joj je i uža specijalnost iz fonijatrije. Voditelj je Referentnog centra za komunikacijske bolesti Ministarstva zdravstva od 2009. godine. Područje posebnog interesa u struci su problemi glasa i govora u fonijatrijskih bolesnika.

Jezici: hrvatski (materinji jezik) i engleski jezik

Znanstveni radovi (13 izabranih od 119 ukupno objavljenih):

 1. Štajner Katušić S, Horga D, Mušura M, Globlek D. Voice and speech after laryngectomy. Clinical Linguistics and Phonetics 2006;20:195-203.
 2. Štajner Katušić S, Horga D, Mušura M, Globlek D, Liker M. Voice and Speech after laryngectomy. 2nd International Symposium Tumors of the Head and Neck – Functional and Reconstructive Laryngeal Surgery. Zagreb, May 14-16, 2004, pp. 61-67.
 3. Štajner Katušić S, Horga D, Krapinec S. The Voice of Polypoid Vocal Folds before and after Surgery. In: Windsor F, Louise Kelly M, Hewlett N (eds). Investigations in Clinical Phonetics and Linguistics. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London, 2002, pp. 437-448.
 4. Štajner Katušić S, Hat J, Trotić R, Mušura M, Pegan B, Kalogjera L. Comparative analysis of transglottic carcinoma. Acta Clin Croat 1998;37(2):127-130
 5. Štajner Katušić S, Horga D, Sučić M. The speech timing strategies in alaryngeal subjects. 3rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, Budapest, June 9-14, 1996. Monduzzi editore, Bologna, 445-448.
 6. Horga D, Štajner Katušić, S, Speech compensatory mechanisms in alaryngeal speakers. Scientific and professional monograph of the VIIth International Symposium of the Verbotonal System, Zagreb, May 2011, pp 315-326
 7. Globlek D, Štajner Katušić S, Musura M, Horga D, Liker M. Comparison of alaryngeal voice and speech. Logoped Phoniatr Vocol 2004;29: 87-91
 8. Handžić-Ćuk J, Ćuk V, Rišavi  R, Katušić D, Štajner Katušić S.Hearing levels and age in cleft palate patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1996;37:227-242.
 9. Handžić-Ćuk J, Ćuk V, Rišavi R, Katić V, Katušić D, Bagatin M, Štajner Katušić S,Gortan D. Pierre Robin syndrome: characteristics of hearing loss, effect of age on hearing level and possibilities in therapy planning. J Laryngol Otol 1996;110:830-835
 10. Trotić R, Kekić B, Ries M, Ivkić M, Kalogjera L, Bedeković V, Štajner Katušić S,   Janušić R. The influence of radiotherapy on hearing threshold. Libri Oncol 1997;2:73-76.
 11. Štajner Katušić S,Horga D, Sučić M. Duration of bilabial consonants in oesophageal and normal speakers. Acta Clin Croat 1998;37(4):259-264
 12. Trotić R, Pegan B, Kekić B, Kalogjera L, Bedeković V, Ivkić M, Baudoin T, Ries M, Štajner Katušić S. Mandibular granular cell myoblastoma of the newborn. 7th   International Congress of Pediatric Otorhinolaryngology, Helsinki, 1998. (CD-ROM)
 13. Kalogjera L, Glumbić I, Baudoin T, Rudnički M, Krušlin B, Štajner Katušić S. Correlation between eosinophil infiltration and hyperreactive response to distilled water challenge in chronic rhinosinusitis. Acta Clin Croat 1998;37(3):197-200.